1. Informacje ogólne

    Kupując dostęp do webinaru uzyskujesz dostęp do konkretnego szkolenia. Czas na włączenie danego szkolenia to 30 dni. Jednak po rozpoczęciu oglądania masz na to 6 godzin (wyjątkiem jest szkolenie "Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania- autorka przedstawia założenia teoretyczne metody" na którego obejrzenie masz 48 godzin). 

    Uwaga powtórki to nagrania webinarów które się już odbyły.
    Po zakupie nie otrzymasz dostępu od razu. Dostęp jest generowany "ręcznie" przez naszego pracownika i jest możliwy w godzinach pracy - pamiętaj o tym - pracujemy nad automatyzacją ale jest to proces złożony.

    Po zakupie otrzymasz od nas login i hasło do zalogowania się do serwisu.

    Zaświadczenie możesz pobrać na swoim koncie po upłynięciu czasu na obejrzenie webinaru. 

Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych
Kup w sklepie
Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych

Marta Korendo

Czas trwania: 2:29:56

Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
Kup w sklepie
Programowanie języka u osób dorosłych z afazją

Anna Siudak

Czas trwania: 2:00:07

Ćwiczenia percepcji wzrokowej
Kup w sklepie
Ćwiczenia percepcji wzrokowej

wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:11:40

Praca z dziecmi wysokofunkcjonujacymi
Kup w sklepie
Praca z dziecmi wysokofunkcjonujacymi

dysleksja, zespo Aspergera, autyzm - Marta Korendo

Czas trwania: 2:25:41

Praksja oralna
Kup w sklepie
Praksja oralna

Alicja Kabala

Czas trwania: 2:15:44

Ćwiczenia kontaktu wzrokowego
Kup w sklepie
Ćwiczenia kontaktu wzrokowego

Marta Korendo

Czas trwania: 2:21:06

Znaczenie ruchu
Kup w sklepie
Znaczenie ruchu

dla trójmodalnej stymulacji rozwoju funkcji poznawczych - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:06:05

Zabawa i działania w rzeczywistym świecie
Kup w sklepie
Zabawa i działania w rzeczywistym świecie

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:09:29

Początek pracy nad językiem
Kup w sklepie
Początek pracy nad językiem

Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:23:11

Pamięć, uwaga, uczenie się
Kup w sklepie
Pamięć, uwaga, uczenie się

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:04:40

Normatywny a zaburzony rozwój dzieci
Kup w sklepie
Normatywny a zaburzony rozwój dzieci

wychowanych w dwujęzyczności - Marzena Błasiak-Tytuła

Czas trwania: 2:02:31

Praca nad kompetencją językową
Kup w sklepie
Praca nad kompetencją językową

budowanie zdań prostych i rozwiniętych - Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:21:16

Metoda Krakowska®
Kup w sklepie
Metoda Krakowska®

ćwiczenia praktyczne dla początkujących - Natalia Antosz

Czas trwania: 2:21:23

Diagnoza dymensjonalna
Kup w sklepie
Diagnoza dymensjonalna

Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo

Czas trwania: 3:18:39

Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu
Kup w sklepie
Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu

u dzieci od 3-go roku życia - Marta Kornedo

Czas trwania: 2:07:49

Wczesna stymulacja językowa dzieci z Zespołem Downa
Kup w sklepie
Wczesna stymulacja językowa dzieci z Zespołem Downa

do 24 msc. ż - Małgorzata Kuśnierz

Czas trwania: 2:03:43

Wykorzystanie techniki programowania języka
Kup w sklepie
Wykorzystanie techniki programowania języka

i dziennika wydarzeń w budowaniu dwóch systemów językowych dzieci wychowywanych w dwujęzyczności. - Marzena Błasiak-Tytuła

Czas trwania: 2:01:33

Trudności w nauce czytania
Kup w sklepie
Trudności w nauce czytania

w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7 letnie) Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:34:16

Jak kreatywnie uczyć ortografii
Kup w sklepie
Jak kreatywnie uczyć ortografii

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:02:27

Cwiczenia kategoryzacji
Kup w sklepie
Cwiczenia kategoryzacji

Jak rozwijać myślenie dziecka - Marta Korendo

Czas trwania: 2:11:23

Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych.
Kup w sklepie
Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych.

Przetwarzanie informacji linearnych i symultanicznych - Jagoda Cieszyńska

Czas trwania: 2:20:57

Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy.
Kup w sklepie
Kora wzrokowa - strumień brzuszny i grzbietowy.

Relacje z innymi strukturami mózgu - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:14:48

Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii.
Kup w sklepie
Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii.

Sławka Orłowska-Popek

Czas trwania: 2:01:16

Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.
Kup w sklepie
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.

Anna Siudak

Czas trwania: 2:10:42

Badanie dominacji stronnej.
Kup w sklepie
Badanie dominacji stronnej.

Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:26:54

Pokaz specjalny
Kup w sklepie
Pokaz specjalny

Czas trwania: 2:40:49

Przyklady oddziaływań terapeutycznych
Kup w sklepie
Przyklady oddziaływań terapeutycznych

w sytuacji roznych zaklocen i zaburzen rozwoju - Cieszyńska

Czas trwania: 2:17:27

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją
Kup w sklepie
Techniki pracy nad prawidłową artykulacją

Czas trwania: 0:00:00

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
Kup w sklepie
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

autorka przedstawia założenia teoretyczne metody - Jagoda Cieszyńska

Czas trwania: 5:17:22

Jak rozwija się język w umyśle dziecka
Kup w sklepie
Jak rozwija się język w umyśle dziecka

- ujęcie neurobiologiczne. Marta Korendo

Czas trwania: 2:22:17

Zaburzenia zmysłów po incydencie neurologicznym
Kup w sklepie
Zaburzenia zmysłów po incydencie neurologicznym

Anna Siudak

Czas trwania: 2:20:43

Linearność i sekwencyjność
Kup w sklepie
Linearność i sekwencyjność

według zasad Metody Krakowskiej® - sposoby i cele ćwiczeń - Marta Korendo

Czas trwania: 2:19:42

Rozwój struktur mózgu.
Kup w sklepie
Rozwój struktur mózgu.

Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy. - Jagoda Cieszyńska-Rożek

Czas trwania: 2:19:09

Wykorzystanie samogłosek na wczesnym etapie terapii - warsztat praktyka
Kup w sklepie
Wykorzystanie samogłosek na wczesnym etapie terapii - warsztat praktyka

dr hab. prof UP Marta Korendo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Centrum Metody Krakowskiej

Czas trwania: 0:30:33